Plany Treningowe Triathlon 

I wariant: 

Zalecany Dystans: Sprint/Olimpijski/1/4/1/8

2x Pływanie

2x Rower

2x bieg

II wariant: 

Zalecany Dystans: Sprint/Olimpijski/1/4/1/2

2x Pływanie

3x Rower

3x bieg

3x Pływanie

4x Rower

4x bieg

III wariant: 

Zalecany Dystans: Olimpijski/1/4/1/2

Ilość godzin tygodniowo: 6-8h 

Ilość godzin tygodniowo: 8-10h 

Ilość godzin tygodniowo: 11-14h 

Jak wygląda współpraca?

  • Trening dla każdego z trzech wariantów udostępniony w zamkniętej grupie.

  • Trening rozpisywany na podstawie mocy, prędkości, tętna, skali RPE. 

  • Intensywność zadań ustalana na podstawie testów kontrolnych i wyznaczeniu odpowiednich zakresów energetycznych.

  • Trening przygotowywany w mikrocyklach 7-dniowych - sam ustalasz, w którym dniu tygodnia rozpoczynasz treningi, a który to dzień wolny w danym cyklu.                                                        Przykładowy mikrocykl:

  • Roczny makrocykl jest tak skonstruowany, aby cały rok budować "silnik" i podnosić możliwości zawodnika. 2-4 tygodnie przed zawodami przechodzimy na specyficzne zadania startowe w zależności od dystansu i priorytetu zawodów. 

  • Możliwość treningu w grupie, zarówno na luźnych tlenowych zadaniach, jak i mocnych interwałach na stadionie, co ułatwia przejście całego procesu treningowego.

  • Kontakt z trenerem raz w tygodniu po zapoznaniu się z planem treningowym na dany tydzień. 

Cena:

149 zł/miesiąc dla uczestników zajęć pływackich

199 zł/miesiąc dla wszystkich

 

 

Start treningów: 28.09.20

Przykład_treningi.png